Haberdar Olun

© 2019 by bilgehan karahan 

Hakkımızda

Hikayemiz

 

 

Ülke ve dünyamızda olumlu ve kalıcı bir değişim yaratmak için bir araya gelen 1.2 milyon komşu, arkadaş ve toplum lideriyiz.
 

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

  • Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,

  • İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,

  • Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,

  • Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer.

Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.

Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.
 

Sizde Katılın
 

Kendi toplumunuz için yada dünyadaki başka bir yerde siz de fark yartmaya hazırmısınız?

Vizyonumuz

•Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
•İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi     meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
•Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
•Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

 

6 Odak Noktamız

Rotary üyeleri bulundukları çevrede ve dünya genelinde Rotary’nin 6 ana hizmet  sağlığının gelirştirilmesi, temiz su ve temiz suya ulaşımın genişletilmesi, hastalıkların önlenmesi, barışın teşvik edilmesi ve toplumların gelişmesini sağlamaktır.

Desteğinize İhtiyacımız Var